Menu
Adres:
Molenschut 6
5595 XV Leende
Tel. 040-2060923

Doelgroep

Drieluik DoelgroepOnze gasten zijn allemaal senioren die in aanmerking komen voor dagbesteding. Zij hebben een geestelijke of lichamelijke beperking die niet aangeboren is. Ze hebben problemen met het zelfstandig wonen, maar opname in een zorginstelling is voor hen (nog) niet nodig. Ook voor ouderen die door vereenzaming in een sociaal isolement (dreigen te) raken, kan dagbesteding een uitkomst zijn. Wanneer bij samenwonenden een van beide partners veel zorg nodig heeft, kan dagbesteding ook de partner of de mantelzorger ontlasten.

Zorgboerderij 'De Molenschut' is een zelfstandige zorgboerderij en heeft een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Valkenhof in Valkenswaard. De overige gasten hebben een persoonsgebonden budget (pgb). Er is plaats voor maximaal 14 gasten.